Суусундук бүтөт

 • Алюминий суусундугу QR кодун токтото алат

  Алюминий суусундугу QR кодун токтото алат

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугунун аягы эмптелген аягы болот

  Алюминий суусундугунун аягы эмптелген аягы болот

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугунун аягы басылган аягы

  Алюминий суусундугунун аягы басылган аягы

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугу жеңил RPT 202 CDL менен аяктайт

  Алюминий суусундугу жеңил RPT 202 CDL менен аяктайт

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугу жеңил RPT 200 B64 менен аяктайт

  Алюминий суусундугу жеңил RPT 200 B64 менен аяктайт

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугу жеңил RPT 202 B64 менен аяктайт

  Алюминий суусундугу жеңил RPT 202 B64 менен аяктайт

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугу жеңил RPT 200 CDL менен аяктайт

  Алюминий суусундугу жеңил RPT 200 CDL менен аяктайт

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугу FA толук диафрагма менен аяктайт, оңой ачык учу 202 B64/CDL

  Алюминий суусундугу FA толук диафрагма менен аяктайт, оңой ачык учу 202 B64/CDL

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Суусундук RPT/SOT 202/200 B64/CDL/SOE аяктайт

  Суусундук RPT/SOT 202/200 B64/CDL/SOE аяктайт

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугу оңой ачык SOT 202 B64 менен аяктайт

  Алюминий суусундугу оңой ачык SOT 202 B64 менен аяктайт

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугу жеңил SOT 202 CDL менен аяктайт

  Алюминий суусундугу жеңил SOT 202 CDL менен аяктайт

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.

 • Алюминий суусундугу оңой ачык SOT 200 B64 менен аяктайт

  Алюминий суусундугу оңой ачык SOT 200 B64 менен аяктайт

  Суусундуктун биринчи оңой ачылуучу капкагы - алюминий тартмасынын өнүгүшү менен алюминий суусундук кутулары бир топ жеткиликтүү таңгак форматына айланган.

  Ыңгайлуулукту, колдонуунун жеңилдигин жана ичүү тажрыйбасын жакшыртуу үчүн капкак технологиясын андан ары өнүктүрүү жасалды.

  Стандарттык аягы Биз күмүш же алтын түстө болгон стандарттык суусундуктардын аягы өлчөмдөрүн сунуштайбыз.Кең ооз капкактары да бар, алар ичүүнү жана куюуну жеңилдетүү үчүн чоңураак ачылышы менен стандарттуу жабылышы бар.